De bewoners

Bewoners en bestuur

60 Service- appartementen, bewoond door echtparen en alleenstaande, vormen een flinke community die zich heeft georganiseerd in een bewonersorganisatie. Deze bevordert het contact tussen de bewoners en het bestuur van De Stichting Hillegondaflat. Met de directie is er geregeld overleg - formeel én informeel - over een keur van onderwerpen die van belang zijn voor een goede, veilige en aangename dagelijkse gang van zaken.

Eenzaamheid op afstand

Een bewonersgroep van deze omvang is ook voor de individuele bewoner vaak een zegen. In georganiseerd verband zorgen zij voor lezingen en filmvertoningen . een borrel in de bibliotheek (eerste vrijdag van de maand) . de wekelijkse bridge-avond . gymnastiek onder leiding van een fysiotherapeut, enzovoorts.
Maar op individueel niveau ontstaan er vanzelfsprekend ook contacten en vriendschappen, waardoor gerust kan worden gesteld dat in Serviceflat Hillegonda eenzaamheid flink op afstand staat.